Tractaments antihumitat

Realitzem qualsevol tipus de segellat i d'impermeabilització, ja sigui, en murs, fosso d'ascensors, piscines, dipòsits, tubs, etc...

Les impermeabilitzacions es realitzen amb els materials més adients a cada problemàtica, previ estudi de la millor opció per cada cas concret.
Sempre amb la corresponent certificació i garantia de producte i d'aplicació.

Alguns dels nostres treballs en tractament antihumitat

 • Reparació del suport amb morter de reparació estructural Sika Top 122.
  Impermeabilitzat amb membrana líquida de poliuretà elàstic 100% sòlids , Hepypool , reforçat amb malla.
  Acabat amb un revestiment de poliuretà flexible alifàtic(no engrogueix), resistent als rajos UV, 100% sòlids, PoolGel.

 • Reparació del suport amb morter Sikafloor Level-50 , realització de paviment antilliscant , a base de resina epòxid Sikafloor 156 i quars .
  Impermeabilitzat i protegit amb una membrana líquida de poliuretà , Sikalastic 612.

 • Impermeabilitzat amb una membrana elàstica, a base de resina de poliuretà, d’aplicació mecànica , Sikalastic -821 LV.

 • Impermeabilització del terrat amb una membrana líquida impermeable de poliuretà, flexible i elàstica, Masterseal 640 Membrane.

 • Impermeablització de mur de contenció de terres , a pressió negativa , amb morter impermeable Sika Top 107 , reforçat amb malla Armatop 100.

 • Impermeabilitzat amb una membrana elàstica, a base de resina de poliuretà, d’aplicació mecànica , Sikalastic -821 LV.

 • Impermeabilització de coberta transitable , amb membrana líquida de poliuretà Sikalastic 612.

 • Segellat de passa murs , amb tubs amb un grau elevat de vibració, amb el sistema Sikadur-Combiflex , compost per una banda flexible i impermeable de poliolefines , i un adhesiu epòxid.

 • Aplicació d’una membrana elàstica de poliuretà amb Sikalastic 612, i posterior col•locació de les peces ceràmiques , amb un adhesiu elàstic i impermeable de poliuretà SikaBond T-8, aconseguint una segona impermeabilització.

 • Segellat de passa murs , amb tubs amb un grau elevat de vibració, amb el sistema Sikadur-Combiflex , compost per una banda flexible i impermeable de poliolefines , i un adhesiu epòxid.

 • Reparació del suport amb morter Sikafloor Level-50 , realització de paviment antilliscant , a base de resina epòxid Sikafloor 156 i quars .
  Impermeabilitzat i protegit amb una membrana líquida de poliuretà , Sikalastic 612.

 • Segellat de grans juntes estructurals , amb el sistema Sikadur-Combiflex , compost per una banda flexible i impermeable de poliolefines , i un adhesiu epòxid.