Skip to main content

Política de qualitat

 

LLAR IMPORT, S.L., considera la qualitat com un dels pilars fonamentals de la seva estratègia empresarial.

Entem que la competitivitat i la reputació d’aquesta empresa, depèn de la qualitat dels productes i serveis que ofereixi amb l’objectiu d’obtenir la satisfacció dels nostres clients. En aquest context s’emmarca el compromís del Gerent en el compliment dels requisits acordats amb els nostres clients i proveïdors i en general totes les persones interessades, inclosos els legals i reglamentaris que siguin d’aplicació a les activitats que desenvolupa l’empresa així com en la millora continua de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.

Tot el personal de l’organització ha de conèixer, estar conscienciat, motivat i participar en el desenvolupament de les actuacions relacionades amb la qualitat, en la detecció preventiva de no conformitats i en el desenvolupament de les accions que condueixen a la millora continua. Per tant, és responsabilitat de tot el personal, el compliment de tot el contingut en el Manual de Qualitat, sent cada persona responsable directa de la qualitat del seu treball. La Gerència per la seva part facilita tots els recursos humans i tècnics necessaris per la seva consecució.

Els objectius anuals de qualitat es formularan tenint com a referència els principis establerts en aquesta política de qualitat.

 

La direcció,

05 de novembre de 2022