Skip to main content

Reforços i reparacions estructurals

Es realitzen reforços estructurals amb:

 • Aplicació de morters
 • Injeccions de resines
 • Aplicació de fibra de carbono

Previ estudi de cada obra, per escollir la millor opció. Sempre amb la corresponent certificació i garantia de producte i d'aplicació.

Paviments i recobriments

Es realitzen paviments tant en exterior com en interiors, i de diferents tipus:

 • Paviments continus
 • Paviments autoanivellants
 • Paviments decoratius
 • Paviments antilliscants
 • Paviments esportius

Sempre amb la corresponent certificació i garantia de producte i d'aplicació.

Impermeabilitzacions i tractaments antihumitat

Es realitza qualsevol tipus de segellat i d'impermeabilització en diferents tipus de suport i obra:

 • Fosso d’ascensors
 • Piscines
 • Cobertes
 • Dipòsits
 • Tubs

Les impermeabilitzacions es realitzen amb els materials més adients a cada problemàtica, previ estudi de la millor opció per cada cas concret. Sempre amb la corresponent certificació i garantia de producte i d'aplicació.